Dosya Yönetimi

Dosya Atama

Merkezden, tüm bürolara istenilen ölçütlere göre otomatik olarak dosyaların dağılımı yapılabilir.

Dosya Tekrar Dağıtma

Dönemsel olarak ya da istenilen zamanlarda bürolarda bulunan dosyalar tekrar dağıtılabilir, istenilen kriterlere göre dosya dağılımı yeniden belirlenebilir.

Tahsilat Dağıtımı

İstenilen dosyalara ya da bürolara özel tahsilat dağılımı belirlenebilir. Dosyalarda yapılan tahsilatların bu dağılıma göre otomatik yapılması ve muhasebelerinin tutulmasını sağlanabilir.

Dosya Takibi

Merkezden tüm bürolarda bulunan dosyalar takip edilebilir, dosyalarda yapılan tüm işlemler ve girilen bilgiler takip edilebilir.

İş Süreç Takibi

Dosyalarda yapılan tüm işlemler durumlarına göre takip edilebilir. Yapılan tüm hacizler, dosya kapanışları, tebligat işlemleri ve daha birçok icra işlemi takip edilebilir, büro bazında raporlanabilir.

Masraf/Muhasebe Takibi

Bürolar tarafından yapılan işlemlere bağlı olarak masraflar otomatik olarak dosyalara işlenir. Bu yapılan masraf ve harcamaları muhasebe listelerinde kolayca takip edilebilir.

Aktivite Oluşturma

İstenilen dosyalara merkezden aktivite oluşturabilir ve büroların aktiviteleri gerçekleştirme durumları takip edilebilir. Aktivitelerin tahsilata yansıması raporlanabilir.

Kampanya/İndirim Oluşturma

İstenilen zamanlarda ya da dönemlerde, tüm dosyalarda ya da belirli ölçütlere uyan dosyalarda kampanya oluşturulabilir, dosyalarda faiz veya diğer alacaklardan indirim yapılabilir ve kampanyanın tahsilata etkisi takip edilebilir.

Vekâlet Ücreti

Her dosya ya da büroya özel vekâlet ücreti hesabı tanımlanabilir. Dönemsel gelen dosyalara ya da belirlenen özelliklerde takip edilen dosyalara Vekâlet ücretlerini bu tanımlanan hesaplara göre muhasebe listelerinden takip edilebilir.


 Performans YönetimiRaporlama

İstenilen ölçütlerde rapor alınabileceği gibi sistemde tasarlanmış çeşitli raporlar ile birçok konuda fikir sahibi olunabilir. Tahsilat ve yapılan iş performansları raporlanabilir. Alacak/Tahsilat oranları dönemsel takip edilebilir. Grafik raporları ile yapılan işlerin görsel olarak tespit edilerek raporların daha rahat okunması sağlanabilir ve sunumlar için kullanılabilir.

 

Çağrı Merkezi Ölçümü

Dosya ulaşım durumlarına göre analizler, müşteri/borçlu/dosya bilgilerine göre istatistikler çıkarabilir. Belirlenen tarih aralığında gelen/giden çağrı adetleri, ses kayıtları ile görüşme kaliteleri ölçülebilir. Dosyalar üzerinde hangi düzeyde, ne yönde görüşme yapıldığı ve çağrı merkezi personelinin birçok kritere göre performansı görülebilir. Kısaca çağrı merkezinden alınacak tüm veriler ile değerlendirmeler yapılabilir.Performans Ölçümü:

Büroların Performansları kolayca ölçülebilir. Bu ölçümler gelecek planlarında ve dosya dağılımlarında kullanılabilir.

 

Veri Takibi

Gelişmiş raporlama özelliği sayesinde sisteme girilmiş olan tüm veriler istenilen ölçütlerde raporlanabilir.


 Finans Yönetimi


Gelişmiş Muhasebe hesabı

Bürolarla aranızdaki tüm avans, masraf, tahsilat, vekâlet ücreti hesapları, alacak/verecek kalemleri kolayca takip edilebilir.

Tahsilat izleme

Yapılan tahsilatların, büro veya kampanya/indirim bazında hangi işlemlerden sonra nasıl değişiklik gösterdiği izlenebilir. Bu verileri kullanarak hem siz hem de bürolarınız iş planları oluşturabilir.

Avans/Masraf Yönetimi

Merkezden toplu veya büroya özel olarak avanslar ve masraflar kolayca yönetilebilir. Her bir bürola aranızdaki avans/masraf durumunu özet olarak görebilir, detayları muhasebe listeleri ile büro/dosya/masraf türü bazında takip edilebilir.

Tahsilat/Kalan Alacak Takibi

Tüm dosyalarda yapılan tahsilatlar ve kalan alacaklar takip edilebilir, raporlanabilir ve performans takibi yapılabilir. Kapanan dosyalar ve tahsilatları muhasebe listeleri ile izlenebilir.

Asıl Alacak Takibi

Asıl alacakların tahsilat durumları, tahsil edilme süreleri ve miktarları detaylı bir şekilde raporlanabilir. Mevcut asıl alacak tahsil durumu büro/dosya/il bazında incelenebilir. Bu raporlara dayanarak gelecek dönem tahminleri yapılabilir.

Masraf Takibi

Yapılan masrafların tahsilat durumları, tahsil edilme süreleri ve miktarları detaylı bir şekilde raporlanabilir. Mevcut masraf durumu büro/dosya/il/masraf türü bazında incelenebilir. Bu raporlara dayanarak gelecek dönem tahminleri yapılabilir.

Dosya Kapanış Takibi

Dosya kapanış süreleri, yapılan işlemlerle olan ilişkileri ve mevcut durum büro/dosya/il bazında raporlanabilir. Bu raporlara dayanarak gelecek dönem tahminlerinde bulunulabilir.

Alacak Yönetimi

Tüm alacaklar, merkezden ve hukuk bürolarından toplu olarak yönetilebilir.

Vergi Hesabı

Harcanan, tahsil edilen KDV ve diğer vergilerin hesabı kolayca takip edilebilir.


 Hukuk Bürosu Yönetimi

 


 

> Büro Yönetimi
Hukuk büroları, AVIO ile büro içi yönetimlerini kolayca yapabilir.
> Çağrı Merkezi Yönetimi
Birlikte çalıştığınız bürolar, çağrı merkezlerini ve çağrı merkezi personelinin işlerini ve performansları takip edebilirler. Başka ek bir programa gerek kalmadan tüm çağrı merkezini yönetebilirler.
> İş Süreç Takibi
bürolar tarafından yapılacak tüm işlemlerde girilen verilere göre bir sonraki iş otomatik olarak oluşturulur.
> Otomatik Masraf Takibi
Yapılan işlemlere uygun olarak masraflar işin ilerletilmesi sırasında otomatik olarak dosyalara girilir.
> Raporlama
Yapılan tüm işlemleri ve dosyaların durumunu girilen verilerin tamamını kullanarak istedikleri gibi raporlayabilirler.
> Performans Takibi
Bürolarının ve çalışanlarının performanslarını raporlayabilirler. Bu raporlara göre performans ölçümü ve gelecek iş planlarını yapabilirler. Personel bazında yapılan tüm işlemleri, sonuçlarını, tahsilatları raporlayabilir ve performans ölçümü yapabilirler.
> Uyap Uyumlu Çalışma
Tüm yeni takiplerinin otomatik olarak XML dosyalarını alabilirler.
> Toplu Evrak Yazdırma
Takip açılışından sonuna kadar tüm evrakları işlere uygun olarak toplu olarak yazdırabilirler.
> Dosya/Haciz Düşümü Engelleme
İşlem yapılmayan dosyalar takip edilerek, dosyaların ve hacizlerin düşümünü engellemek amacıyla sistem tarafından otomatik iş oluşturulur.
> Ödeme Taahhüdü Takibi
Bürolar borçlulardan aldıkları ödeme taahhütlerini takip edebilirler. Sistem, gününde ödeme taahhütlerini hatırlatır. Ödeme sözü gerçekleştirilmeyen dosyaları takip ederek büroya otomatik iş oluşturur.
> Yetki Düzenleme
Bürolarında bulunan kullanıcıların yetkilerini istedikleri gibi düzenleyebilirler.